دبستان غیر دولتی پسرانه صالحین اداره آموزش و پرورش منطقه 12 تهران

جشن و مراسم در دبستان

...