مجتمع صالحین تهران منطقه 12


تکمیل فرم پیش ثبت نام الکترونیک دبستان صالحین، ویژه دانش آموزان جدید الورود


مشاهده آخرین اطلاعیه ها ، اخبار مدرسه و گزارش های رویدادهای دبستان صالحین


مقالات آموزشی و پرورشی مشاور مدرسه جهت هدایت تربیتی اولیا و دانش آموزان


گزارش تصویری از مجموعه فعالیت های علمی و مناسبتی دانش آموزان