مجتمع صالحین تهران منطقه 12

تفاوت انسانهای موفق و ناموفق دراینست که انسان های موفق کارهایی را انجام می دهند که انسانهای ناموفق حاضربه انجام آن نیستند. 


تکمیل فرم پیش ثبت نام الکترونیک دبستان صالحین، ویژه دانش آموزان جدید الورود


مشاهده آخرین اطلاعیه ها ، اخبار مدرسه و گزارش های رویدادهای دبستان صالحین


مقالات آموزشی و پرورشی مشاور مدرسه جهت هدایت تربیتی اولیا و دانش آموزان


گزارش تصویری از مجموعه فعالیت های علمی و مناسبتی دانش آموزان